ŻYWIENIE

Białka jednokomórkowe (Single Cell Proteins) SCP

Pojęcie białko jednokomórkowe (SCP) odnosi się do jadalnych mikroorganizmów jednokomórkowych, są to wysuszone komórki drobnoustroju, które stosuje się jako suplementy białkowe w żywności dla ludzi lub w paszach dla zwierząt. Biomasa z SCP  pochodzi z czystych lub mieszanych kultur drożdży lub bakterii może być stosowana jako składnik lub substytut  bogaty w białko. Ponieważ białka odpowiadają ilościowo ważnej części komórek mikroorganizmów, dlatego te mikroorganizmy, zwane także białkami pojedynczej komórki (SCP), są naturalnymi ekstraktami  białkowymi.

Nasze priorytety

Naszym priorytetem jest zwiększenia suchej masy mleka (białka, tłuszczu, laktozy)

W mleku

Białko 3,6 %

Selekcja stada

Poniżej 25% rocznie

Dzienne przyrosty

Bydło mięsne 2,5 kg/dziennie

Żywienie krów

Uzupełnienie 2kg na stacji paszowej

TRZY FUNDAMENTY STRUKTURY DOLBIOTECHU 

 

FORMUŁOWANIE ZDROWIA ZWIERZĄT

    1 Warunkowanie status zdrowotnego  poprzez zarządzanie stadem oraz  wskazanie poprawnego  programu   profilaktyki  i żywienia.
    2  Precyzowanie programu żywienia  dla poprawy   zdrowotności  i produkcyjności zwierząt
    3 Definiowanie  produktów  dla potencjału genetycznego zwierząt hodowlanych ,poprzez skuteczne  formułowanie diet żywieniowych . 
    4 Profesjonalne doradztwo żywieniowe oparte  na kwalifikacji, wiedzy i doświadczeniu 
    5. Uwzględnianie w analizie stada,  dobrostanu zwierząt  dla wykorzystania potencjału genetycznego  oraz  uzyskania lepszej wydajności zwierząt hodowlanych
    6. Przestrzeganie  wymogów norm ,  ujętych w przepisach  Rozporządzeń i Dyrektywach  UE w zakresie Prawa Paszowego 

 

EKOLOGIA

1.  Wpływanie za pomocą produktów nowej generacji  , tworzonych w  zaawansowanych technologiach  na  zmniejszenie  poziomów azotanów i azotynów w środowisku  otaczającym produkcję hodowlaną zwierząt , zgodnie z Dyrektywą Azotanową  UE.
2.  Wpływanie na zmniejszenie obciążenia  środowiska  tzw. śladem węglowym  w   produkcji zwierzęcej  , czyli  ograniczanie emisji  gazów cieplarnianych  , dzięki jakości   nowej  generacji  produktów do żywienia zwierząt hodowlanych
3.  Zastosowanie materiałów paszowych o najwyższej jakości i przyswajalności  gwarantujących  zmniejszenie zanieczyszczenia ekosystemu

 

JAKOŚĆ PRODUKTÓW

1.  Zarządzanie jakością  w DOLBIOTECHU związane jest z  uzyskaną certyfikacją   GMP+ FSA  oraz  MI 105 GMO Controlled                   
2. Formułowanie  jakości  i skuteczności  produktów  do żywienia zwierząt hodowlanych, wzmocnione jest współpracą  z  akredytowanymi  Laboratoriami  oraz wiodącymi   Instytutami Fizjologii i Żywienia Zwierząt  Polsce i UE .