Trzoda chlewna

Loszki okresy odchowu

30-60 kg

60-90 kg

od 90kg do pokrycia

Lochy fazy żywienia

od odsadzenia prosiąt do wystąpienia rui

do 12 tygodnia ciąży

od 12 tygodnia ciąży do porodu

od porodu do odsadzenia prosiąt

Tuch intensywny

do 3 tygodnia życia

4-6 tygodnia życia

do 30kg

Tucz 30-60 kg

Tucz 60-90 kg

Tucz od 90kg do uboju

Knury reprodukcyjne

od 30 do 120 kg