Drób

Brojler

LIPROT YEAST ® to innowacyjny komponent paszowy dla zwierząt hodowlanych, zawierający składniki niezbędne dla ich zdrowia i efektywnej produkcji. Produkowany przez firmę DOLBIOTECH, LIPROT YEAST ® jest wynikiem zaawansowanej technologii opartej na procesach biofermentacji w bioreaktorach.

Ten unikalny produkt, chroniony własnością intelektualną, składa się z biomasy mikrobiologicznej, w tym Corynebacterium glutamicum i drożdży Saccharomyces cerevisiae. Biomasa ta jest bogata w białko, wolne aminokwasy oraz skuteczne składniki takie jak
ß-glukany  MOS-y donor grup metylowych(betaina)

LIPROT YEAST ® jest wolny od GMO i szkodliwych substancji takich jak heksan, dioksyny i PCB. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi przyswajalności jelitowej, białka mikrobiologiczne w LIPROT YEAST ® są doskonale przyswajane przez organizm zwierząt, co przyczynia się do poprawy wyników produkcyjnych. Ponadto, białka zawarte w LIPROT YEAST ® mają doskonały profil aminokwasowy, obejmujący zarówno aminokwasy podstawowe, jak i te ograniczające budowę białka.

Ten wielofunkcyjny korektor białkowy zastępuje tradycyjne składniki wysokobiałkowe, takie jak produkty sojowe czy mączki rybne. Jego zastosowanie pozwala na optymalizację receptur mieszanek paszowych i elastyczne dostosowanie diety zwierząt.

LIPROT YEAST ® to jednokomórkowe białka o wysokiej przyswajalności jelitowej, które są produkowane przez mikroorganizmy. Dzięki swojej niskiej masie cząsteczkowej (krótkim peptydom) białka te mają zdolność do efektywnego trawienia w jelitach, co przekłada się na wysoką biodostępność (powyżej 90%). W porównaniu do białek roślinnych, aminokwasy pochodzące z hydrolizy białka LIPROT YEAST ® są lepiej wchłaniane w jelicie cienkim.

Te strawne aminokwasy mają pozytywny wpływ na wzrost komensalicznej flory bakteryjnej, stymulują produkcję (mucyny) na powierzchni kosmków jelitowych  oraz wzrost nabłonka kosmków jelitowych (enterocytów) . Działanie to sprzyja utrzymaniu zdrowej struktury i funkcji jelita cienkiego oraz kontroluje jego przepuszczalność. Ponadto, aminokwasy pochodzące z hydrolizy białka LIPROT YEAST ® hamują rozwój patogennych bakterii w przewodzie pokarmowym, zapobiegając "nieszczelności jelita" i przedostawaniu się toksyn do krwi.
Dodatkowo, obecność betainy w LIPROT YEAST ® stabilizuje osmoregulację komórek nabłonka jelitowego. Naturalne aminokwasy z LIPROT YEAST ® oraz betaina wpływają również na metabolizm aminokwasów oraz usuwanie nadmiaru azotu z organizmu zwierząt.

Białka mikrobiologiczne zawarte w LIPROT YEAST ® pełnią istotną funkcję w metabolizmie organizmu zwierzęcego. Są one szybko rozkładane na podstawowe elementy w wątrobie i mogą być wykorzystywane do regeneracji i budowy różnych funkcjonalnych białek, takich jak przeciwciała, hormony, białka membran komórkowych oraz białka odpowiedzialne za równowagę kwasowo-zasadową, gospodarkę wodną, krzepnięcie krwi, transport lipidów i żelaza.

LIPROT YEAST ® dostarcza wysokiej jakości białek, które sprzyjają zdrowiu , zwiększeniu produkcyjności i dobrej kondycji organizmu zwierzęcego.

Nioski reprodukcyjne / towarowe

LIPROT YEAST ® to innowacyjny komponent paszowy dla zwierząt hodowlanych, zawierający składniki niezbędne dla ich zdrowia i efektywnej produkcji. Produkowany przez firmę DOLBIOTECH, LIPROT YEAST ® jest wynikiem zaawansowanej technologii opartej na procesach biofermentacji w bioreaktorach.

Ten unikalny produkt, chroniony własnością intelektualną, składa się z biomasy mikrobiologicznej, w tym Corynebacterium glutamicum i drożdży Saccharomyces cerevisiae. Biomasa ta jest bogata w białko, wolne aminokwasy oraz skuteczne składniki takie jak ß-glukany  MOS-y donor grup metylowych(betaina)

LIPROT YEAST ® jest wolny od GMO i szkodliwych substancji takich jak heksan, dioksyny i PCB. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi przyswajalności jelitowej, białka mikrobiologiczne w LIPROT YEAST ® są doskonale przyswajane przez organizm zwierząt, co przyczynia się do poprawy wyników produkcyjnych. Ponadto, białka zawarte w LIPROT YEAST ® mają doskonały profil aminokwasowy, obejmujący zarówno aminokwasy podstawowe, jak i te ograniczające budowę białka.

Ten wielofunkcyjny korektor białkowy zastępuje tradycyjne składniki wysokobiałkowe, takie jak produkty sojowe czy mączki rybne. Jego zastosowanie pozwala na optymalizację receptur mieszanek paszowych i elastyczne dostosowanie diety zwierząt.

LIPROT YEAST ® to jednokomórkowe białka o wysokiej przyswajalności jelitowej, które są produkowane przez mikroorganizmy. Dzięki swojej niskiej masie cząsteczkowej (krótkim peptydom) białka te mają zdolność do efektywnego trawienia w jelitach, co przekłada się na wysoką biodostępność (powyżej 90%). W porównaniu do białek roślinnych, aminokwasy pochodzące z hydrolizy białka LIPROT YEAST ® są lepiej wchłaniane w jelicie cienkim.

Te strawne aminokwasy mają pozytywny wpływ na wzrost komensalicznej flory bakteryjnej, stymulują produkcję (mucyny) na powierzchni kosmków jelitowych  oraz wzrost nabłonka kosmków jelitowych (enterocytów) . Działanie to sprzyja utrzymaniu zdrowej struktury i funkcji jelita cienkiego oraz kontroluje jego przepuszczalność. Ponadto, aminokwasy pochodzące z hydrolizy białka LIPROT YEAST ® hamują rozwój patogennych bakterii w przewodzie pokarmowym, zapobiegając "nieszczelności jelita" i przedostawaniu się toksyn do krwi.
Dodatkowo, obecność betainy w LIPROT YEAST ® stabilizuje osmoregulację komórek nabłonka jelitowego. Naturalne aminokwasy z LIPROT YEAST ® oraz betaina wpływają również na metabolizm aminokwasów oraz usuwanie nadmiaru azotu z organizmu zwierząt.

Białka mikrobiologiczne zawarte w LIPROT YEAST ® pełnią istotną funkcję w metabolizmie organizmu zwierzęcego. Są one szybko rozkładane na podstawowe elementy w wątrobie i mogą być wykorzystywane do regeneracji i budowy różnych funkcjonalnych białek, takich jak przeciwciała, hormony, białka membran komórkowych oraz białka odpowiedzialne za równowagę kwasowo-zasadową, gospodarkę wodną, krzepnięcie krwi, transport lipidów i żelaza.

LIPROT YEAST ® dostarcza wysokiej jakości białek, które sprzyjają zdrowiu , zwiększeniu produkcyjności i dobrej kondycji organizmu zwierzęcego.

Indyki reprodukcyjne / rzeźne

LIPROT YEAST ® to innowacyjny komponent paszowy dla zwierząt hodowlanych, zawierający składniki niezbędne dla ich zdrowia i efektywnej produkcji. Produkowany przez firmę DOLBIOTECH, LIPROT YEAST ® jest wynikiem zaawansowanej technologii opartej na procesach biofermentacji w bioreaktorach.

Ten unikalny produkt, chroniony własnością intelektualną, składa się z biomasy mikrobiologicznej, w tym Corynebacterium glutamicum i drożdży Saccharomyces cerevisiae. Biomasa ta jest bogata w białko, wolne aminokwasy oraz skuteczne składniki takie jak ß-glukany  MOS-y donor grup metylowych(betaina)

LIPROT YEAST ® jest wolny od GMO i szkodliwych substancji takich jak heksan, dioksyny i PCB. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi przyswajalności jelitowej, białka mikrobiologiczne w LIPROT YEAST ® są doskonale przyswajane przez organizm zwierząt, co przyczynia się do poprawy wyników produkcyjnych. Ponadto, białka zawarte w LIPROT YEAST ® mają doskonały profil aminokwasowy, obejmujący zarówno aminokwasy podstawowe, jak i te ograniczające budowę białka.

Ten wielofunkcyjny korektor białkowy zastępuje tradycyjne składniki wysokobiałkowe, takie jak produkty sojowe czy mączki rybne. Jego zastosowanie pozwala na optymalizację receptur mieszanek paszowych i elastyczne dostosowanie diety zwierząt.

LIPROT YEAST ® to jednokomórkowe białka o wysokiej przyswajalności jelitowej, które są produkowane przez mikroorganizmy. Dzięki swojej niskiej masie cząsteczkowej (krótkim peptydom) białka te mają zdolność do efektywnego trawienia w jelitach, co przekłada się na wysoką biodostępność (powyżej 90%). W porównaniu do białek roślinnych, aminokwasy pochodzące z hydrolizy białka LIPROT YEAST ® są lepiej wchłaniane w jelicie cienkim.

Te strawne aminokwasy mają pozytywny wpływ na wzrost komensalicznej flory bakteryjnej, stymulują produkcję (mucyny) na powierzchni kosmków jelitowych  oraz wzrost nabłonka kosmków jelitowych (enterocytów) . Działanie to sprzyja utrzymaniu zdrowej struktury i funkcji jelita cienkiego oraz kontroluje jego przepuszczalność. Ponadto, aminokwasy pochodzące z hydrolizy białka LIPROT YEAST ® hamują rozwój patogennych bakterii w przewodzie pokarmowym, zapobiegając "nieszczelności jelita" i przedostawaniu się toksyn do krwi.
Dodatkowo, obecność betainy w LIPROT YEAST ® stabilizuje osmoregulację komórek nabłonka jelitowego. Naturalne aminokwasy z LIPROT YEAST ® oraz betaina wpływają również na metabolizm aminokwasów oraz usuwanie nadmiaru azotu z organizmu zwierząt.

Białka mikrobiologiczne zawarte w LIPROT YEAST ® pełnią istotną funkcję w metabolizmie organizmu zwierzęcego. Są one szybko rozkładane na podstawowe elementy w wątrobie i mogą być wykorzystywane do regeneracji i budowy różnych funkcjonalnych białek, takich jak przeciwciała, hormony, białka membran komórkowych oraz białka odpowiedzialne za równowagę kwasowo-zasadową, gospodarkę wodną, krzepnięcie krwi, transport lipidów i żelaza.

LIPROT YEAST ® dostarcza wysokiej jakości białek, które sprzyjają zdrowiu , zwiększeniu produkcyjności i dobrej kondycji organizmu zwierzęcego.