Bydło

Biomasa SCP

LIPROT YEAST® biomasa bakteryjna bogata w białko (białko organizmów jednokomórkowych ) wzbogacona  biomasą z drożdży.
LIPROT YEAST® to innowacyjny komponent paszowy dla zwierząt hodowlanych, który zawiera niezbędne składniki odżywcze niezbędne dla zdrowia i efektywnej produkcji zwierząt. Jest on produkowany przez firmę DOLBIOTECH przy wykorzystaniu zaawansowanej technologii opartej na procesach biofermentacji w bioreaktorach.

Ten unikalny produkt jest objęty ochroną własności intelektualnej i składa się z biomasy mikrobiologicznej, w tym Corynebacterium glutamicum i drożdży Saccharomyces cerevisiae. Biomasa ta jest bogata w białko, wolne aminokwasy oraz skuteczne składniki, takie jak ß-glukany, MOS-y oraz donor grup metylowych (betaina).

Cielęta

 • Stymulacja mikrobiologicznego systemu przedżołądków

 • Wzmocnienie układu immunologicznego błony śluzowej przewodu pokarmowego, stworzenie odpowiednej bariery ochronnej (mikrofilmu, eubiozy) przed bakteriami warunkowo chorobotwórczymi

 • Wysoka biodostępność białek jednokomórkowych o niskiej masie molekularnej

 • Stabilizacja pH dla komensalicznej flory bakteryjnej (lactobacilus, streptococcus lactis)

 • Wysoka zawartość białka i tłuszczu dostosowana do szybkiego wzrostu

 • Zawiera dodatek probiotyku i prebiotyku wspomagając układ enzymatyczny i florę bakteryjną przewodu pokarmowego

 

 

 • Stymulacja rozwoju żwacza i pozostałych przedżołądków poprzez starannie dobrane komponenty paszowe, poddane procesu mikronizacji, ekstruzji ziarna soi, siemienia lnianego i inne białka pochodzenia roślinnego

 • Gwarancja wczesnego pobierania pasze, lepsze przyrosty dzienne oraz równomierne tempo wzrostu masy ciała i prawidłowe formowanie układu kostnego

 • Wzmocnienie układu immunologicznego błony śluzowej przewodu pokarmowego, stworzenie odpowiednej bariery ochronnej (mikrofilmu, eubiozy) przed bakteriami warunkowo chorobotwórczymi

 • Zapobieganie zwyrodnieniu wątroby oraz dystrofii tkanki mięśniowy cieląt (miopatie) poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu witaminy E i naturalnych przeciw utleniaczy (flawonoidy)

 

 

Młode bydło (jałówki)

 • Gwarancja równomiernego tempa wzrostu masy ciała i formowania układu kostnego

 • Odpowiednie buforowanie w żwaczu mikroflory celulolitycznej

 • Wsparcie wzrostu ilości biomasy w żwaczu oraz rozszerzenie jej zasobów odżywczych

 • Zapobieganie wystąpienia martwicy kory mózgowej u starszych opasów

 • Gwarancja odpowiedniego wybarwienia oraz soczystości mięsa

 • Przeciwdziałania anemii w trakcie intensywnego wzrostu masy ciała

 • Wysoka strawność w żwaczu masy organicznej (sMO) frakcji (SMOFż)

 • Wysoka efektywność żwacza w produkcji (BTJ) białka trawionego jelitowo

 • Optymalna ilość aminokwasów trawionych jelitowo (LIZ TJ/MET TJ)

 • Gwarancja równomiernego tempa wzrostu masy ciała i formowania układu kostnego

 • Odpowiednie buforowanie w żwaczu mikroflory celulolitycznej

 • Gwarancja odpowiedniego wybarwienia oraz soczystości mięsa

 • Wysoka strawność w żwaczu masy organicznej (sMO) frakcji (SMOFż)

Krowy zasuszone

Zasuszanie od 60 dni przed porodem do porodu (do TMR)

 • Wspiera wydajność mleczną na początku laktacji

 • Poprawa bilansu energetycznego na początku laktacji

 • Chroni przed porażeniem poporodowym

 • Polepszenie statusu gospodarki hormonalnej w okresie okołoporodowym

 • Uzupełnienie zapotrzebowania na witaminy oraz makro i mikro elementy

 • Wyrównanie stężeniu jonów wapnia (Ca++) w krwi i zapasów witaminy (D3) zapobiega hipokalcemii i hipofosfatemii

 • Wyrównanie na poziomie komórkowym równowagi kationowo - anionowej (RKA)

 • Obniżenie poziomu histaminy w krwi (zapobieganie chorobom racic, gniciu rogu opuszek)

 

 • Polepszenie statusu gospodarki hormonalnej w okresie okołoporodowym

 • Wspiera wydajność mleczną na początku laktacji

 • Poprawia aktywność żwacza w okresie około porodowym

 • Polepsza przyswajalność składników pokarmowych zawartych w paszy

 • Buforowanie w żwaczu rozwoju bakterii celulolitycznej (wzrost biomasy bakteryjnej żwacza)

 • Ochrona przed chorobami metabolicznymi kwasicą, ketozą żwacza

Krowy mleczne

Wcielenie + laktacja (do TMR)

 • Wysoka efektywność żwacza w produkcji (BTJ) białka trawionego jelitowo

 • Optymalna ilość aminokwasów trawionych jelitowo (LIZ TJ/MET TJ)

 • Poprawa wskaźnika niepowtarzalności rui

 • Ograniczenie zjawiska konkurencji pomiędzy wydajnością mleczną a wskaźnikami płodności

 • Podwyższenie współczynnika wytrwałości laktacji (Johannsona) w 305-dniowym cyklu laktacyjnym

 • Wysoka efektywność żwacza w produkcji (BTJ) białka trawionego jelitowo

 • Optymalna ilość aminokwasów trawionych jelitowo (LIZ TJ/MET TJ)

 • Wyrównanie wysokiego poziomu parametru tłuszczu i białka w mleku w stadzie

 • Wyrównanie jakości cytologicznej (mikrobiologicznej) mleka w zakresie ogólnej liczby drobnoustrojów (OLD) – mezofilnych bakterii tlenowych poniżej 100 000/ml mleka, liczby komórek somatycznych (LKS) poniżej 250 000/ml mleka oraz w próbie Whiteside`a – ujemna (brak proteinianów sodowych, czyli tzw. Strzępków)

 • Podwyższenie efektywności pracy hodowlanej, uwidocznione obniżeniem ostrości selekcji stada

 • Zapewnienie prawidłowych wskaźników biochemicznych krwi u krów wysokowydajnych po wyżej 12 000 L/rocznie

 • Podwyższenie efektywności pracy hodowlanej, uwidocznione obniżeniem ostrości selekcji stada

 • Wysoka efektywność żwacza w produkcji (BTJ) białka trawionego jelitowo

 • Optymalna ilość aminokwasów trawionych jelitowo (LIZ TJ/MET TJ)

 • Wyrównanie wysokiego poziomu parametru tłuszczu i białka w mleku w stadzie

 • Ograniczenie zjawiska konkurencji pomiędzy wydajnością mleczną a wskaźnikami płodności

 • Wyższa przeżywalność krów mlecznych w kolejnych laktacjach, co odzwierciedla zmniejszoną zachorowalność na mastitis (zapalenie wymienia), ograniczenie występowania zalegania po porodowego i zatrzymania łożyska po porodzie.

 • Zwiększenie ilości sprzedawanych jałówek cielnych w związku z obniżeniem ostrości selekcji stada (remont stada na poziome do 25% rocznie)

 • Wysoka efektywność żwacza w produkcji (BTJ) białka trawionego jelitowo

 • Optymalna ilość aminokwasów trawionych jelitowo (LIZ TJ/MET TJ)

 • Wyrównanie wysokiego poziomu parametru tłuszczu i białka w mleku w stadzie

 • Podwyższenie sprawności rozrodu krów mlecznych uwidocznione wskaźnikach:

 • Ograniczenie zjawiska konkurencji pomiędzy wydajnością mleczną a wskaźnikami płodności

 • Skrócenie okresu między wydzieleniowego (OMW) poniżej 12 miesięcy

 • Skrócenie okresu między ciążowego (OMC) poniżej 90 dni

 • Poprawa skuteczności zabiegu inseminacji dzięki powrotowi narządu rozrodczego do jego normalnej funkcji fizjologicznej – szybka inwolucja macicy po porodzie dzięki jej reaktywności na hormon oksytocynę

 • Wysoka efektywność żwacza w produkcji (BTJ) białka trawionego jelitowo

 • Optymalna ilość aminokwasów trawionych jelitowo (LIZ TJ/MET TJ)

 • Wyrównanie wysokiego poziomu parametru tłuszczu i białka w mleku w stadzie

 • Ograniczenie zjawiska konkurencji pomiędzy wydajnością mleczną a wskaźnikami płodności

 • Podwyższenie współczynnika wytrwałości laktacji (Johannsona) w 305-dniowym cyklu laktacyjnym

 • Podwyższenie efektywności pracy hodowlanej, uwidocznione obniżeniem ostrości selekcji stada

 • Wyrównanie na poziomie komórkowym równowagi kationowo - anionowej (RKA)

 • Obniżenie poziomu histaminy w krwi (zapobieganie chorobom racic, gniciu rogu opuszek)

 • Polepsza przyswajalność składników pokarmowych zawartych w paszy

 • Optymalizacja rozwoju bakterii celulolitycznej w żwaczu (wzrost biomasy bakteryjnej żwacza)

 • Stabilizacja poziomu parametru tłuszczu i białka w mleku w stadzie

 • Optymalizacja dostawy mikrobiologicznego białka jelitowego (BTJMN) dzięki podaży wolnego azotu do żwacza w raz z substancjami buforującymi

 • Wysoka efektywność żwacza w produkcji (BTJ) białka trawionego jelitowo

 • Optymalna ilość aminokwasów trawionych jelitowo (LIZ TJ/MET TJ)

 • Wyrównanie wysokiego poziomu parametru tłuszczu i białka w mleku w stadzie

 • Podwyższenie współczynnika wytrwałości laktacji (Johannsona) w 305-dniowym cyklu laktacyjnym

 • Zalecany dla stad wielko towarowych

 • Optymalizacja dostawy mikrobiologicznego białka jelitowego (BTJMN) dzięki podaży wolnego azotu do żwacza w raz z substancjami buforującymi

 • Wysoka efektywność żwacza w produkcji (BTJ) białka trawionego jelitowo

 • Optymalna ilość aminokwasów trawionych jelitowo (LIZ TJ/MET TJ)

 • Wyrównanie wysokiego poziomu parametru tłuszczu i białka w mleku w stadzie

 • Podwyższenie współczynnika wytrwałości laktacji (Johannsona) w 305-dniowym cyklu laktacyjnym

 • Zalecany dla stad wielko towarowych

Stacja paszowa

Wcielenie + laktacja (do stacji paszowych)

 • Podwyższenie efektywności żwacza w produkcji (BTJ) białka trawionego jelitowo

 • Optymalna ilość aminokwasów trawionych jelitowo (LIZ TJ/MET TJ)

 • Wyrównanie wysokiego poziomu parametru tłuszczu i białka w mleku w stadzie

 • Podwyższenie współczynnika wytrwałości laktacji (Johannsona) w 305-dniowym cyklu laktacyjnym

 • Ograniczenie zjawiska konkurencji pomiędzy wydajnością mleczną a wskaźnikami płodności

 • Wyższa przeżywalność krów mlecznych w kolejnych laktacjach, co odzwierciedla zmniejszoną zachorowalność na mastitis (zapalenie wymienia), ograniczenie występowania zalegania po porodowego i zatrzymania łożyska po porodzie.

Bydło mięsne (tucz)

 • Wysoka efektywność żwacza w produkcji (BTJ) białka trawionego jelitowo

 • Optymalna ilość aminokwasów trawionych jelitowo (LIZ TJ/MET TJ)

 • Gwarancja równomiernego tempa wzrostu masy ciała i formowania układu kostnego

 • Odpowiednie buforowanie w żwaczu mikroflory celulolitycznej

 • Gwarancja odpowiedniego wybarwienia oraz soczystości mięsa

 • Wysoka strawność w żwaczu masy organicznej (sMO) frakcji (SMOFż)