Diagram ilustruje profil BTJ, uzyskany z 100g/BO produktu Liprio Lac w porównaniu z 100g/BO Śruty poekstrakcyjne sojowej, rzepakowej, słonecznikowej.

W diagramie dostrzegamy, że poprawę produkcyjności mlecznej krowy można uzyskać przez polepszenie efektywności   pracy żwacza w przetworzeniu BO na produkcję BTJ. Najlepszą efektywność produkcję BTJ wykazano dla 100g/BO LIPRIOL LAC, w porównaniu ze śrutami poekstrakcyjnymi.

BTJN Suma białka paszy (BTJP), nie ulegającego rozkładowi w żwaczu i białka mikroorganizmów (BTJMN) trawionego w jelicie cienkim, obliczonego na podstawie dostępnego azotu w żwaczu.
BTJE Suma białka paszy (BTJP) nie ulegającego rozkładowi w żwaczu i białka mikroorganizmów (BTJME) trawionego w jelicie cienkim, obliczonego na podstawie dostępnej energii w żwaczu.

BTJP – białko paszowe nie ulegające rozkładowi w żwaczu, rzeczywiście trawione w jelicie cienkim,

 

            Diagram ilustruje profil aminokwasów trawionych jelitowo (MetTJ + LizTJ), uzyskany z 100g/BO produktu Liprio Lac w porównaniu z 100g/BO Śruty poekstrakcyjne sojowej, rzepakowej, słonecznikowej.

           W diagramie dostrzegamy, że poprawę parametrów mleka (głównie białka w tym frakcji kazeinowej) można uzyskać przez polepszenie efektywności pracy żwacza w przetworzeniu BO na produkcję BTJ.
Najwyższe parametry aminokwasów trawionych jelitowo MetTJ + LizTJ wykazano dla 100g/BO LIPRIOL LAC, w porównaniu ze śrutami poekstrakcyjnymi.

LizTJ – lizyna trawiona jelitowo (%BTJE)
MetTJ – Metionina trawiona jelitowo (%BTJE)