Reklamówka informacyjna dla dystrybutorów licencyjnych, prowadzących stoisko na wystawach regionalnych.